Přeskočit na hlavní obsah

Mapa

warning

Obsah obrazovek a menu se liší v závislosti na zvolené službě a zařízení.

Mapa jednoho zařízení

Zobrazuje aktuální (poslední známou) polohu daného zařízení.

Mapa jednoho zařízení

GPS vs. GSM poloha

Přesná (satelitní) GPS poloha je vždy označena rychlostí.

Přibližná GSM poloha (získaná podle vysílačů mobilního operátora) je bez rychlosti, označena "GSM vysílač" a nepřesností např. ± 1 km. GSM polohy jsou k dispozici pouze u některých typů zařízení (REXlink Batttery Mini, SOS tlačítko s GPS lokalizací REXpersonal, REXlink Battery, GSM sledování mobilu).

Historie poloh

Jednotlivou polohu lze vybrat (označit) kliknutím v mapě nebo dole na časové ose. Interval historie poloh lze vybrat z předvybraných možností nebo vybrat celý den a zvolit v kalendáři datum.

Historie poloh

Mapa všech zařízení

Mapa všech objektů